fbpx

samtaleterapi Hos stopnu

Samtaleterapi og hvordan den hjælper dig hurtigere videre.

Samtaleterapi er et psykologisk redskab, som bidrager med udvikling og indsigter. Samtalerne hos os kan derfor bringe dig videre i livet, fordi du får sat ord på dine tanker og følelser. Alt det, der rører sig i dig her og nu. Undervejs støtter vi dig, ligesom vi giver dig viden og strategier, som vil hjælpe dig til at forstå og håndtere dine problemer. Vi bruger forskellige former for samtaleterapi – og finder altid den, der passer bedst til dig.

metakognitiv

METAKOGNITIV TERAPI

Metakognitiv terapi er en evidensbaseret psykologisk behandling, der afhjælper tankemylder, angst, stress og depression. Den relativ nye metode tilhører den tredje bølge af kognitive terapier.  Metakognitiv terapi bygger på den grundantagelse, at psykisk lidelse opstår på baggrund af overdreven opmærksomhed på tanker, bekymringer, grublerier, frygt og negative følelser.Ved anvendelse af virkningsfulde teknikker og værktøjer minimeres symptomer på psykisk mistrivsel.

samtaleterapi

ACT (ACCEPTANCE AND COMMITMENT THERAPY)

ACT er en gren af den kognitive terapi. Her arbejder vi hovedsagelig ud fra fokus på de ydre og indre værdier, adfærd og handlinger, mens vi kigger fremad. Et vigtigt mål er, at du bliver klar over, hvad dit liv skal handle om, hvilke værdier du vil vægte højest, og at den enkelte formår at rette fokus på, hvad der virkelig betyder noget.

samtaleterapi

NLP PSYKOTERAPI

Psykoterapi gør, at du opnår indsigt i egne tanke- og handlemønstre, og derved forandrer problematiske tanker/handlemåder. Målet med psykoterapien er at hjælpe dig til selv at kunne bearbejde vanskeligheder uafhængig af terapeuten. På den måde bliver du i stand til at leve mere fri af irrationelle behov og symptomer. Det sker ved indøvelse af nye færdigheder, aflæring af de gamle dysfunktionelle mønstre og indsigt i de symptomgivende mekanismer.

samtaleterapi

MI (MOTIVATIONSSAMTALE)

Motivationssamtalen (MI) er en fordomsfri og undersøgende måde, hvor vi sammen undersøger tanker, følelser, tvivl og ønsker i forhold til at kunne gennemføre forandringer. I stedet for at benytte overtalelse, konfrontation eller tvang bygger motivationssamtalen på at identificere og mobilisere de indre ressourcer, værdier og mål. Dér hvor du er motiveret, støtter og stimulerer. Teorien blev oprindeligt anvendt over for personer med alkoholrelaterede problemstillinger – med tiden er tilgangen også udbredt inden for en lang række psykosociale problemområder.

samtaleterapi

SANDPLAY

Sandplay er en virksom psykoterapeutisk metode, som giver mulighed for at arbejde med ordløse, blokerede og komplekse udviklingsprocesser. Hvis du har svært ved at sætte ord på følelser eller bruger mange ord, kan Sandplay give dig mulighed for at udtrykke dig i et legende, kreativt symbolsprog – og dermed bearbejde dybe, ubevidste og evt. fortrængte oplevelser. Sandbilledet kan også beskrives som et spejlbillede at éns indre, hvilket igen giver større selvforståelse og indsigt. På den måde kan man betragte sig selv/sit selvbillede. Se nuancer og sammenhænge, mærke reaktioner, stemninger og derigennem opnå forståelse samt se muligheder for handlinger. Sindet reparerer sig selv og man kan ikke ‘snyde’, når der arbejdes med Sandplay.

STOPNU har speciale i at hjælpe mennesker ud af stress, depression og forskellige afhængigheder, hvor vi tager hånd om både den fysiske og den mentale afvænning, uden brug af medicin.

Quick Menu

Kontakt

Telefon: 86 82 50 71

Mail: INFO@STOPNU.DK

Find os

KØBENHAVN
Puggårdsgade 3 st.
1573 København
Få rutevejleding

SILKEBORG
Søndergade 4
8600 Silkeborg
Få rutevejleding