fbpx

OVERSIGT OVER FORLØBET - STRESSHÅNDTERING

Stresshåndtering

Stopnu – 6 ugers forebyggende forløb i stresshåndtering
En indledende screening og samtale
Den bedste stresshåndtering er som bekendt forebyggelse. Og da det kan være svært at mærke symptomer på stress og dermed også svært at reagere på dem, laver vi en indledende screening. Screeningen består af nogle målrettede spørgsmål, der skal afklare, hvordan den enkelte medarbejder har det – om medarbejderen allerede er i en stresssituation eller på vej til at komme det. Spørgsmålene følges op af en kort individuel samtale, der mere præcist skal pejle sig ind på medarbejderens trivsel. Hvis stresssymptomer er til stede, er den gode nyhed, at det faktisk kun kræver ganske få tiltag for at medarbejderen hurtigt får det bedre.

Gennemgang af resultaterne fra screeningen for ledelsen.

Skemaerne vil være tilgængelige for ledelsen i anonymiseret form. Ledelsen vil få konkrete anbefalinger omkring behandling – herunder om medarbejderen vil profitere af et forløb, eller om en mindre indsats er tilstrækkeligt.

Værd at forebygge

Og der er tid og menneskelige omkostninger at spare. Når man først er ramt af stress, har kroppen og hjernen brug for en lang restitutionsperiode. Ofte mindst et år. Så lang tid tager det typisk, før den sygemeldte medarbejder kan komme tilbage på arbejde. Så det er værd – både økonomisk og medmenneskeligt – at forebygge, inden det er for sent. Og erfaring viser, at man selv med små tiltag kan beholde medarbejderen på arbejde.

Psyko-edukation – klædt på til at forstå situationen
Psyko-edukation er en undervisningsmetode, der handler om at få indblik i stressens mønstre og mekanismer og de symptomer, der følger med. Når medarbejderen først er klædt på til at forstå stressens væsen, og hvilke omstændigheder, der udløser stress, er der også meget mindre risiko for tilbagefald. Vores psyko-edukation foregår gruppevis.

PEMF-Biofeedback – lindring af de fysiske symptomer

PEMF står for Pulsed Electro Magnetic Field og er en skånsom og effektiv behandling, der via svage elektromagnetiske impulser lindrer ubehag og fysiske symptomer på stress. Samtidig bidrager impulserne til mere ro, energi og balance i kroppen. PEMF-behandlingen benyttes i dag på flere hospitaler til behandling af blandt andet depression og er således vidt anerkendt.

Coaching – vejen til at håndtere tankerne
Vores coaching foregår både enkeltvis og i grupper og handler om, hvordan vi forholder os til vores tanker, og hvordan vi styrer de tankeprocesser, der finder sted, når man er ramt af stress eller i risiko for at blive det. Ved coachingen bevæger vi os derhen, hvor medarbejderen lærer at håndtere og have indflydelse på sine tanker, bekymringer og grublerier og dermed bremse oplevelsen af stress.

Værktøjskasse – redskaber til at hjælpe sig selv

Denne del af forløbet præsenterer medarbejderen for forskellige redskaber, der kan dæmpe de fysiske og psykiske reaktioner, der følger med stress. Redskaberne er konkrete, effektive, let anvendelige og en hjælp til selvhjælp. De vil gøre medarbejderen i stand til selv at gribe ind, når stress symptomerne måske igen stikker hovedet frem.

Afsluttende screening – har forløbet gjort en forskel?
Ved forløbets afslutning screener vi igen medarbejderen, så vi kan vurdere, hvilken effekt forløbet har haft.

Evalueringsrapport
Med udgangspunkt i den psykiske APV samtale, samt de løbende effektmålinger udvikles en afsluttende evalueringsrapport med fokusområder samt organisatoriske anbefalinger til hvordan virksomheden fremadrettet bibeholder den opnåede bedring af medarbejdernes mentale trivsel.

”Man er så udmattet og ked af det og overophedet i hjernen og kroppen, når man er syg af stress, at det er en enorm lettelse, når nogen siger: Kom her, jeg kan hjælpe dig til at få ro i hovedet, så du bedre kan tænke og få et overblik. Alt er sort og kaos. Man trænger sådan til, at nogen tager en del af byrden fra ens skuldre og forstår, hvordan man har det.”